Synset 'aktywność, działalność, działanie, ...'

grupa synonimów?:
aktywność  
grupa synonimów?:
działalność (2)  
grupa synonimów?:
działanie (8)  
grupa synonimów?:
funkcjonowanie (2)  
grupa synonimów?:
zachowanie (6)  
Dodaj kolejny synonim - w formie podstawowej - do tej grupy synonimów:

                       
Pojęcia pod- i nadrzędne (Pomoc):
Pojęcie nadrzędne: sytuacja, wydarzenie, wypadek, ... (
Pojęcia podrzędne: fach, praca, profesja, ... -- agitacja, indoktrynacja, pranie mózgu, ... -- sport -- doradztwo, konsulting -- działalność polityczna, gra polityczna, polityka -- działalność artystyczna, sztuka, twórczość artystyczna
Tree Pokaż w widoku drzewa
Ta grupa synonimów nie może zostać usunięta, gdyż jest grupą podrzędną lub nadrzędną innej grupy synonimów.
?
Ostatnie trzy korekty w tej grupie synonimów (dodano, usunięto):
(brak korekt)