Synset 'biegłość, sprawność'

grupa synonimów?:
biegłość (4)  
grupa synonimów?:
sprawność (2)  
Dodaj kolejny synonim - w formie podstawowej - do tej grupy synonimów:

                       
Pojęcia pod- i nadrzędne (Pomoc):
Dla tej grupy synonimów nie zdefiniowano jeszcze żadnego pojęcia nadrzędnego. Określ teraz takie pojęcie nadrzędne:
Pojęcia podrzędne: fachowość, kompetencja, profesjonalizm, ...
Tree Pokaż w widoku drzewa
Ta grupa synonimów nie może zostać usunięta, gdyż jest grupą podrzędną lub nadrzędną innej grupy synonimów.
?
Ostatnie trzy korekty w tej grupie synonimów (dodano, usunięto):
(brak korekt)