Synset 'bytność, obecność, pobyt, ...'

grupa synonimów?:
bytność  
grupa synonimów?:
obecność (5)  
grupa synonimów?:
pobyt  
grupa synonimów?:
przebywanie (2)  
Dodaj kolejny synonim - w formie podstawowej - do tej grupy synonimów:

                       
Pojęcia pod- i nadrzędne (Pomoc):
Dla tej grupy synonimów nie zdefiniowano jeszcze żadnego pojęcia nadrzędnego. Określ teraz takie pojęcie nadrzędne:
Dla tej grupy synonimów nie zdefiniowano jeszcze żadnego pojęcia podrzędnego.
?
Ostatnie trzy korekty w tej grupie synonimów (dodano, usunięto):
(brak korekt)