Synset 'przycupn±ć, przykucn±ć, przysi±¶ć, ...'

grupa synonimów?:
przycupn±ć (2)  
grupa synonimów?:
przykucn±ć  
grupa synonimów?:
przysi±¶ć  
grupa synonimów?:
siadać  
grupa synonimów?:
usadowić się  
grupa synonimów?:
usi±¶ć  
grupa synonimów?:
zaj±ć miejsce (2)  
Dodaj kolejny synonim - w formie podstawowej - do tej grupy synonimów:

                       
Pojęcia pod- i nadrzędne (Pomoc):
Dla tej grupy synonimów nie zdefiniowano jeszcze żadnego pojęcia nadrzędnego. Okre¶l teraz takie pojęcie nadrzędne:
Dla tej grupy synonimów nie zdefiniowano jeszcze żadnego pojęcia podrzędnego.
?
Ostatnie trzy korekty w tej grupie synonimów (dodano, usunięto):
(brak korekt)